Wednesday, March 20, 2013

Diploma Pengurusan HotelDalam jangka masa tiga tahun, pelajar akan diterapkan dengan Pengenalan Hospitaliti, Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Operasi Hotel, Pengurusan Kaunter Hadapan dan banyak Iagi pembelajaran yang akan ditekankan ke dalam Kursus Pengurusan Hotel. Subjek-subjek ini akan lebih membentuk pelajar tentang etika dalam bidang perhotelan.
Penerangan Subjek
Pengurusan Makanan Dan Minuman
Subjek ini memperkenalkan para pelajar berkaitan teknik kepekaan terhadap pengurusan sumber manusia dalam industri perkhidmatan, seperti hospitaliti, pelancongan dan pentadbiran rekreasi. Subjek ini mengiktiraf peranan kritikal pengurusan sumber manusia dalam keberkesanan dan kecekapan sebuah organisasi. Pada akhir kursus ini, para pelajar akan dapat mernperjelaskan proses dan prosedur yang terlibat dalam pengurusan sumber manusia, mengenalpasti tempoh hubungan kerja dalam konteks industri perkhidmatan, menilai kaedah pengurusan dan pembangunan sumber manusia, mengenalpasti hubungan antara pekerjaan dalam perindustrian dan perundangan.


Perakaunan Hospitaliti

Subjek ini membantu pelajar-pelajar memahami peraturan asas perakaunan dan kaedah-kaedah simpan yang mengambil kira kepentingan penyimpanan rekod-rekod tepat perakaunan perniagaan. Satu gambaran keseluruhan pelbagai komponen penyata kewangan, Iangkah-langkah bagi menyiapkan satu set Iengkap penyata kewangan, kaedah-kaedah untuk memantau bidang perniagaan berbeza dan penjelasan syarat-syarat utama yang didapati dalam penyata kewangan. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami istilah perakaunan kewangan, menjalankan operasi perakaunan asas termasuk lejar simpan, menyediakan penyata perakaunan utama dan memahami serta menjelaskan konsep-konsep perakaunan dalam skop hospitality.Pengurusan Kaunter Hadapan

Subjek ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang pengurusan dan peranan kaunter hadapan dalam perkhidmatan hotel. Kaunter hadapan merupakan hentian utama bagi tetamu atau pelanggan yang akan menghubungkan mereka dengan jabatan-jabatan yang berkaitan. Selain itu, kaunter hadapan merupakan tempat memberikan maklumat dan inforrnasi kepada tetamu atau pelanggan.
Operasi Hotel

Subjek ini bertujuan untuk membangunkan pemahaman pelajar-pelajar tentang pengurusan pelbagai majlis dan pengendalian layanan baik. Kursus ini adalah direkabentuk bagi mendedahkan pelajar tentang prinsip pengurusan bagi operasi-operasi layanan baik. la berasaskan kandungan iaitu makanan dan minuman serta pengurusan kaunter hadapan. Pelajar-pelajar akan menumpukan pada ekonomi, termasuk profil pelanggan dan pola permintaan. Ini akan mengetuai pertimbangan pembangunan produk dan kekangan yang menjelaskan perkembangan operasi. Pelajar-pelajar juga akan mempertimbangkan satu julat penentuan harga dan strategi-strategi keuntungan dengan menggunakan perisian ICT ke atas model pendekatan-pendekatan lain.Pengurusan Bankuet

Tujuan unit ini adalah bagi rnenggalakkan pelajar membangunkan satu penghargaan keperluan pelanggan dalam persidangan dan sektor bankuet, Subjek ini meliputi operasi dan pertimbangan perancangan khusus untuk sektor ini. Ia menekankan kepentingan dan garis panduan perkhidmatan bersama yang sesuai dengan rupa dan sanitasi restoran dan kakitangannya. Tumpuan diberikan berdasar keadaan yang sesuai menguruskan perkhidmatan dalam ala carte restoran dan cara menguruskan jamuan dengan berkesan. Di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat memeriksa julat isu-isu strategik untuk digunakan, menilai pengeluaran makanan dan perkhidmatan, menganalisis pertimbangan-pertimbangan ergonomi dan menilai prosedur pentadbiran.

Syarat Kemasukan
·         SPM / O-Level / SM2 atau setaraf minimum 3 kredit dan lulus Bahasa Melayu.

Peluang Kerjaya

Peluang kerjaya bagi program ini amatlah meluas dan sentiasa memerlukan tenaga kerja dalam pelbagai bidang seperti Executive Housekeeping, Room Service Manager: Coffee House Manager, Pengurus Makanan Dan Minuman, Pengarah Program, Penyelia Banquet, Pengurus Kaunter Hadapan, Pengarah Operasi Pelancongan, dan lain-Iain yang berkaitan.

Subjek-subjek
Subjek Wajib
·         Bahasa Kebangsaan 
·         Pengajian Islam/Moral
·         Pengajian Malaysia

Subjek Elektif
·         Prinsip Pemasaran
·         Pengenalan Pengkomputeran
·         Bahasa Inggeris I & II
·         Bahasa Mandarin I & ll
·         Teknologi Maklumat
·         Pengurusan Makanan Dan Mlnuman
·         Nutrisi Dan Kebersihan Makanan
·         Pengenalan Hospitaliti
·         Sains Pemakanan
·         Pengurusan Kewangan

Subjek Major
·         Pengurusan Sumber Manusia
·         Pengenalan Pelancongan
·         Perakaunan Hospitaliti
·         Pengurusan Kualiti Perkhidrnatan
·         Prinsip Pengurusan
·         Pengurusan Bankuet
·         Kemudahan Operasi
·         Operasi Hotel
·         Housekeeping
·         Pengulusan Majlis
·         Pengurusan Kaunter Hadapan
·         Latihan Industri

Penempatan Praktikal akan dijalankan setiap semester.

Berminat? Sila isikan borang di bawah:


PENDAFTARAN ONLINE


Nama Penuh (Seperti dalam I/C):
No. I/C Baru:
Umur / Age:
Tarikh Lahir / Date Of Birth:
No. Telefon / Contact No. :
Hubungi melalui: Call
SMS
WhatsApp
Bangsa / Race: Melayu
India
Cina
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli
Lain-lain
Agama / Religion: Islam
Kristian
Hindu
Buddha
Lain-lain
Jantina / Sex: Lelaki
Perempuan
Email :
Alamat Surat Menyurat / Address:
Universiti / Kolej Pilihan: SEGi University
MAHSA University
SEGi College Kuala Lumpur
SEGi College Subang Jaya
SEGi College Penang
SEGi College Sarawak
Kelulusan Tertinggi:
SPM Tahun Diambil :
Keputusan SPM Cth : 4A 5B 1C :
Bahasa Malaysia:
Bahasa Inggeris:
Sejarah:
Sains:
Matematik:
Biologi :
Kimia :
Fizik :
Matematik Tambahan :
Senaraikan Keputusan SPM / STPM anda (Tiada dalam senarai):
Kursus Pilihan 1
Kursus Pilihan 2
Kurses Pilihan 3
Kursus Pilihan 4
Mesej Anda :

This HTML form was created by Freedback.


0 comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...