Saturday, June 15, 2013

Universiti SEGi setaraf IPTAUniversiti SEGi adalah pi­lihan terbaik bagi me­ yang masih tercari­-cari institusi sesuai untuk me­neruskan pengajian sama ada peringkat diploma atau ija­zah. Pengarah Penjualan dan Pe­masaran, Universiti SEGi, Ad­rian Thong, berkata universiti itu setaraf dengan institusi pe­ngajian tinggi awam (IPTA) de­ngan pelbagai pengiktirafan seperti dalam 'Tier 5' Sistem Penarafan Institusi PengajianTinggi Malaysia (SETARA) 2011.

Katanya, kedudukan itu se­tanding dengan Universiti Ma­laya dan Universiti Putra Ma­laysia."Pengiktirafan seperti ini dilakukan selepas penilaian dijalankan ke atas kualiti pe­ngajaran, pembelajaran dan juga kemudahan," katanya ke­ tika ditemui pada Hari Ter­buka Universiti SEGi, Kota Da­mansara, baru-­baru ini.

Thong berkata, kira­kira 600 pengunjung mendapat mak­lumat lanjut dalam program dan juga skim pembiayaan. "Mereka berpeluang mera­sai sendiri suasana pengajian dan melihat sendiri kemuda­han yang disediakan untuk pe­lajar," katanya.

12 fakulti

Universiti SEGi mempunyai 12 fakulti dengan pelbagai prog­ram diploma dan ijazah sar­jana muda seperti program ijazah Amerika Syarikat, Pe­ngajian Bahasa Inggeris, SainsKesihatan, Pengajian Asasi serta Komputer dan Tekno­logi. Antara kemudahan yang di­sediakan ialah makmal kom­puter, WiFi berkelajuan tinggi, perpustakaan, makmal farma­si, teater untuk seni persem­bahan, bilik muzik dan asra­ma.

Thong berkata, pelajar yang mendaftar pada hari terbukamenerima harga istimewa dan berpeluang memenangi cabutan bertuah seperti IpadMini, IphoneS dan juga Ipod Nano. Katanya, hari terbuka uni­versiti itu diadakan tiga kali setahun. 

Kemudahan lengkap 

Bagi pelajar dari Tajikistan, Anusha Kodiri, 18, berkata dia memilih Universiti SEGi ke­rana pengajaran tidak hanya berdasarkan teori tetapi lebih kepada pengenalan dunia se­benar kerjaya. Katanya, rakan juga amat mesra, sekali gus meng­hilangkan kerinduan kepada keluarga. Pelajar bidang farmasi, Be­atrice Wong, 22, berkata ke­mudahan di universiti itu baik sekali dan dia tidak menyesal memilih Universiti SEGi. "Saya yakin akan mendapat pekerjaan sebaik saja tamat pengajian," katanya. Bagi Zaid Said, 21, pelajar program kejururawatan ber­kata, dia yakin universiti ber­kenaan mampu mempersiap­kan dirinya dengan kemahi­ran sebelum memulakan kerjaya.

"Jarang lelaki mahu men­jadi jururawat. Jadi, saya men­cari institusi pengajian yang meyakinkan bagi mendapat pendedahan sewajarnya," ka­tanya.


Pelajar dari Su­dan, Nahal Omar, 19, pula berkata, dia akan mengesyor­kan kepada rakan senegara untuk me­lanjutkan pelaja­ran ke Universiti SEGi. "Dibandingkan dengan Sudan, suasana pembela­jaran di sini jauh lebih baik dan sa­ya bercadang mencari pekerja­an dalam bidang penyiaran di Ma­laysia," katanya.

____________________________________________________________________

Nama Penuh (Seperti dalam I/C):
No. I/C Baru:
Umur / Age:
Tarikh Lahir / Date Of Birth:
No. Telefon / Contact No. :
Hubungi melalui: Call
SMS
WhatsApp
Bangsa / Race: Melayu
India
Cina
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli
Lain-lain
Agama / Religion: Islam
Kristian
Hindu
Buddha
Lain-lain
Jantina / Sex: Lelaki
Perempuan
Email :
Alamat Surat Menyurat / Address:
Universiti / Kolej Pilihan: SEGi University
MAHSA University
SEGi College Kuala Lumpur
SEGi College Subang Jaya
SEGi College Penang
SEGi College Sarawak
Kelulusan Tertinggi:
SPM Tahun Diambil :
Keputusan SPM Cth : 4A 5B 1C :
Bahasa Malaysia:
Bahasa Inggeris:
Sejarah:
Sains:
Matematik:
Biologi :
Kimia :
Fizik :
Matematik Tambahan :
Senaraikan Keputusan SPM / STPM anda (Tiada dalam senarai):
Kursus Pilihan 1
Kursus Pilihan 2
Kurses Pilihan 3
Kursus Pilihan 4
Mesej Anda :

This HTML form was created by Freedback.

0 comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...