Tuesday, February 25, 2014

Sistem Penilaian Kualiti Malaysia Kolej Swasta (MyQUEST) bagi 2012/2013

MyQuest meliputi maklumat umum dan keputusan berdasarkan penilaian yang dijalankan sepanjang 2012/2013 di institusi pendidikan swasta dengan bukan universiti atau bukan berstatus kolej universiti. Dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan, MyQuest menilai prestasi semasa kolej swasta di Malaysia dari segi pelajar, program, graduan, sumber dan tadbir urus.


College-based Rating (Kolej Berasaskan Penilaian)
General Programme (Program Umum)
Cluster-based Rating (Education) -Berasaskan kelompok Penilaian (Pendidikan)
Cluster-based Rating (Arts & Humanities) - Berasaskan kelompok Penilaian (Seni & Kemanusiaan)
Cluster-based Rating (Social Science, Business & Law) - Berasaskan kelompok Penilaian (Sains Sosial, Perniagaan & Undang-undang)
Cluster-based Rating (Science, Mathematics & Computing) - Berasaskan kelompok Penilaian (Sains, Matematik & Pengkomputeran)
Cluster-based Rating (Engineering, Manufacturing & Construction) - Berasaskan kelompok Penilaian (Engineering, Manufacturing & Pembinaan)
Cluster based (Health & Welfare) - Berasaskan kelompok (Kesihatan & Kebajikan)
Cluster based (Services) - Berasaskan kelompok (Perkhidmatan)
International Students Readiness Rating - Penilaian Kesediaan Pelajar Antarabangsa 
Senarai Lengkap di Sini
PERMOHONAN ONLINE
KEMASUKAN 2014Nama Penuh (Seperti dalam I/C):
No. I/C Baru:
Umur / Age:
Tarikh Lahir / Date Of Birth:
No. Telefon / Contact No. :
Hubungi melalui: Call
SMS
WhatsApp
Line
WeChat
Bangsa / Race: Melayu
India
Cina
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli
Lain-lain
Agama / Religion: Islam
Kristian
Hindu
Buddha
Lain-lain
Jantina / Sex: Lelaki
Perempuan
Alamat Email / Email Address :
Alamat Surat Menyurat / Address:
Kampus SEGi Pilihan: SEGi University
SEGi College Kuala Lumpur
SEGi College Subang Jaya
SEGi College Penang
SEGi College Sarawak
Kelulusan Tertinggi:
SPM: Tahun Diambil :
Keputusan SPM Cth : 4A 5B 1C
Bahasa Malaysia:
Bahasa Inggeris:
Sejarah:
Sains:
Matematik:
Biologi :
Kimia :
Fizik :
Matematik Tambahan :
Senaraikan Keputusan SPM / STPM anda (Tiada dalam senarai):
Kursus Pilihan 1
Kursus Pilihan 2
Kurses Pilihan 3
Kursus Pilihan 4
Mesej Anda :

This online form was provided by Freedback.

0 comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...