Jom Masuk Kolej

Info Pendidikan Dan Kerjaya.

Permohonan Secara Online

Sila lawati dan klik link ini untuk Permohonan Online atau hubungi kami di talian 01126604804.

PENDAFTARAN TERBUKA KE MAHSA UNIVERSITY UNTUK INTAKE JAN DAN FEB 2018 KINI DIBUKA!

Sila lawati dan klik link ini untuk Permohonan Online atau hubungi kami di talian 01126604804.

MAHSA UNIVERSITY

Sila lawati dan klik link ini atau hubungi kami di talian 01126604804.

MAHSA UNIVERSITY September Intake Is Now All Open!

Sila lawati dan klik link ini atau hubungi kami di talian 01126604804.

HUBUNGI PERUNDING DAN PENASIHAT PENDIDIKAN ANDA DAN KLIK INI UNTUK PERMOHONAN ONLINE

Sila lawati dan klik link ini untuk Permohonan Online atau hubungi kami di talian 01126604804.

Saturday, January 24, 2015

MyBrain 15

MyBrain 15

Program MyBrain15 merupakan satu program pembiayaan pengajian di peringkat pasca ijazah dan menjadi salah satu projek agenda kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Matlamat program adalah untuk mewujudkan kelompok sumber manusia yang berpengetahuan tinggi sebagai pemangkin kepada penyelidikan, pembangunan dan inovasi. 

Objektif:

Pelaksanaan program ini akan dapat membangunkan first world talent base yang akan menjadi salah satu inisiatif untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Di bawah program ini, Kerajaan mensasarkan untuk menghasilkan seramai 60,000 pemegang PhD dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023. 

Program Ditawarkan

1. MyMaster, 
2. MyPhD, 
3. MyPhD Industri
4. Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI).


MyMaster

 • Program pembiayaan pengajian Ijazah Sarjana di bawah RMK-10.
Objektif:
 • Menggalakkan garaduan meneruskan pengajian di peringkat lebih tinggi.
 • Menyasarkan penajaan seramai 40,000 orang.
 • Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja.  


Kumpulan Sasaran:

 • Orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap, kakitangan swasta, pensyarah IPTS, kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara) dan pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA.
 • Tiada had umur
 • Syarat permohonan klik SINI
Insentif:
 • Pembiayaan yuran pengajian sahaja tidak melebihi RM10,000. Yuran akan dibayar oleh KPM terus kepada pihak bendahari IPT berdasarkan amaun di dalam invois yang diterima.
 • Pemohon perlu memiliki kelayakan akademik yang tidak bersyarat daripada IPT.
 • Pengajian secara sepenuh masa atau separuh masa di IPTA atau IPTS dalam semua bidang.
 • Pemohon tidak boleh menerima biasiswa lain.
 • Pemohon dikehendaki menandatangani perjanjian bersama seorang penjamin, tetapi tidakn terikat untuk berkhidmat dengan mana-mana pihak selepas tamat pengajian.
 • Kelulusan tertakluk kepada syarat dan prosedur permohonan yang ditetapkan.

MyPhD
 • Program pembiayaan pengajian Ijazah Kedoktoran di bawah RMK-10.
Objektif:
 • Meningkatkan bilangan profesional tempatanyang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi berteraskan inovasi dan kreativiti.
 • Menyasarkan penajaan seramai 5,000 orang.
 • Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja.
Kumpulan Sasaran:
 • Orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap, kakitangan swasta, pensyarah IPTS, kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara) dan pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA.
 • Tiada had umur
 • Syarat permohonan klik SINI.
Insentif:
 • Pembiayaan yuranpengajian sahaja tidak melebihi RM24,000. Jika tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap, pemohon layak menerima elaun sara hidup RM2,300 sebulan. Yuran akan dibayar oleh KPM terus kepada bendahari IPT berdasarkan amaun di dalam invois yang diterima. Elaun sara hidup akan dibayar terus ke akaun pelajar.
 • Pemohon perlu memiliki kelayakan akademik yang telah ditetapkan dan telah menerima surat tawaran tidak bersyarat daripada IPT.
 • Pengajian secara sepenuh masa atau separuh masa di IPTA atau IPTS dalam semua bidang.
 • Pemohon tidak boleh menerima biasiswa lain.
 • Pemohon dikehendaki menandatangani perjanjian bersama seorang penjamin. Selepas tamat pengajian, perlu berkhidmat di Malaysia atau mana-mana organisasi yang berkepentingan kepada Malaysia selama 5 tahun
 • Kelulusan tertakluk kepada syarat dan prosedur permohonan yang ditetapkan.

MyPhD Industri:
 • Program pembiayaan pengajian Ijazah Kedoktoran di bawah RMK-10.
Objektif:
 • Menggalakkan penyertaan industri dlam bidang penyelidikan dan inovasi serta meningkatkan kolaborasi di antara industri dan universiti.
 • Menyasarkan penajaan seramai 500 orang.
 • Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja.
Kumpulan Sasaran:
 • Kakitangan swasta
 • Kakitangan badan berkanun yang diasingkan saraan.
 • Tiada had umur
 • Syarat permohonan klik SINI.
Insentif:
 • Pembaiayaan yuran pengajian sahaja tidak melebihi RM50,000. Yuran akan dibayar oleh KPM terus kepada pihak bendahari IPT berdasarkan amaun di dalam invois yang diterima.
 • Pemohon perlu memiliki kelayakan akademik yang telah ditetapkan dan telah menerima surat tawaran tidak bersyarat daripada IPT.
 • Pengajian secara sepenuh masa atau separuh masa di IPTA atau IPTS yang di senaraikan.
 • Perlu ada MOU/MOA di antara IPT dan Industri.
 • Kelulusan tertakluk kepada syarat dan prosedur permohonan yang ditetapkan.

Permohonan MyBrain15
 • Permohonan dibuka sepanjang tahun sehingga tahun 2015.
MyMaster & MyPhD:
 • Permohonan perlu dibuat secara atas talian melalui laman sesawang MyBrain15.
 • Syarat permohonan MyMaster.
 • Syarat permohonan MyPhD.
MyPhd Industri:
 • Permohonan perlu dikemukakan ke Bahagian Biasiswa, KPM melalui Sekolah/Institut Pengajian Siswazah IPT.
 • Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon melalui emel.
 • Maklumat lanjut dan terkini boleh didapati di laman sesawang MyBrain15
 • Syarat permohonan MyPhD Industri.

PRA-PERMOHONAN ONLINE
Nama Penuh (Seperti dalam I/C):
No. I/C Baru:
Umur / Age:
Tarikh Lahir / Date Of Birth:
No. Telefon / Contact No. :
Hubungi melalui: Call
SMS
WhatsApp
Bangsa / Race: Melayu
India
Cina
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli
Lain-lain
Agama / Religion: Islam
Kristian
Hindu
Buddha
Lain-lain
Jantina / Sex: Lelaki
Perempuan
Email :
Alamat Surat Menyurat / Address:
Universiti / Kolej Pilihan: SEGi University
MAHSA University
SEGi College Kuala Lumpur
SEGi College Subang Jaya
SEGi College Penang
SEGi College Sarawak
Kelulusan Tertinggi:
SPM Tahun Diambil :
Keputusan SPM Cth : 4A 5B 1C :
Bahasa Malaysia:
Bahasa Inggeris:
Sejarah:
Sains:
Matematik:
Biologi :
Kimia :
Fizik :
Matematik Tambahan :
Senaraikan Keputusan SPM / STPM anda (Tiada dalam senarai):
Kursus Pilihan 1
Kursus Pilihan 2
Kurses Pilihan 3
Kursus Pilihan 4
Mesej Anda :

This HTML form was created by Freedback.

Friday, January 23, 2015

PERMOHONAN KE POLITEKNIK MALAYSIA BAGI SESI JUN 2015


Permohonan ke politeknik malaysia bagi sesi Jun 2015 akan mula dibuka mulai 19 jan - 14 april 2015. Sila layari laman web www.politeknik.edu.my untuk maklumat lanjut.

Sumber: MOE

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)Sumber: MOE

Thursday, January 15, 2015

Bahasa Inggeris wajib lulus SPM 2016

Subjek Bahasa Inggeris akan dijadikan mata pelajaran wajib lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menjelang 2016.
Pengumuman itu dibuat Menteri Pendidikan,Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di Kuala Lumpur.
"Dalam melaksanakan hasrat ini, kementerian sedang dalam usaha menambah masa pembelajaran di dalam kelas supaya murid menerima pendedahan yang lebih untuk subjek itu," katanya.
Muhyiddin berkata, bagi melaksanakan tujuan itu, PPPM menggariskan beberapa inisiatif seperti guru Bahasa Inggeris diuji kemahiran mereka melalui Ujian Penempatan Cambridge (CPT).  
Beliau berkata, kohort pertama seramai 5,000 pelajar sudah mengikuti latihan lanjutan oleh British Council, manakala 9,000 guru Bahasa Inggeris akan mengikuti latihan pada Oktober nanti.
Katanya, bagi menambah baik kualiti guru sedia ada, PPPM turut memperkukuh Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dengan menempatkan pembimbing pakar untuk guru dan pemimpin sekolah dengan program yang dikenali sebagai SISC+ dan SIPartner+.
“Mereka bukan sahaja dapat membimbing daripada segi pengajaran dan pembelajaran tetapi juga dalam aspek penilaian seperti Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
“Harapan saya melalui bimbingan ini, guru dan semua pengetua dan guru besar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih berkesan.
“Bagi memartabatkan profesion perguruan, syarat kemasukan guru iaitu 30 peratus diperuntukkan daripada graduan terbaik untuk memasuki profesion ini.
“Bagi pengetua dan guru besar, kriteria pelantikan tidak berdasarkan kepada jangka masa perkhidmatan. Dalam masa lima tahun akan datang, 4,000 pengetua dan guru besar akan menamatkan perkhidmatan dan ini membuka peluang kepada calon berkelayakan dan berprestasi tinggi mengisi kekosongan,” katanya.
PPPM yang dilancarkan Muhyiddin hari ini berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan merangkumi akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.
Pelan itu dilancarkan dalam tiga gelombang iaitu Gelombang 1 (2013-2015) memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program.
Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan numerasi.
Dalam Gelombang 2 (2016-2020), kementerian akan melaksana perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa Gelombang 1, antaranya pergerakan semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua/guru besar kepada pakej kerjaya baharu dan penstrukturan semula kementerian.
Gelombang 3 (2012-2025) akan memfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru dan pengetua/guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. 

PRA-PENDAFTARAN ONLINENama Penuh (Seperti dalam I/C):
No. I/C Baru:
Umur / Age:
Tarikh Lahir / Date Of Birth:
No. Telefon / Contact No. :
Hubungi melalui: Call
SMS
WhatsApp
Bangsa / Race: Melayu
India
Cina
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli
Lain-lain
Agama / Religion: Islam
Kristian
Hindu
Buddha
Lain-lain
Jantina / Sex: Lelaki
Perempuan
Email :
Alamat Surat Menyurat / Address:
Universiti / Kolej Pilihan: SEGi University
MAHSA University
SEGi College Kuala Lumpur
SEGi College Subang Jaya
SEGi College Penang
SEGi College Sarawak
Kelulusan Tertinggi:
SPM Tahun Diambil :
Keputusan SPM Cth : 4A 5B 1C :
Bahasa Malaysia:
Bahasa Inggeris:
Sejarah:
Sains:
Matematik:
Biologi :
Kimia :
Fizik :
Matematik Tambahan :
Senaraikan Keputusan SPM / STPM anda (Tiada dalam senarai):
Kursus Pilihan 1
Kursus Pilihan 2
Kurses Pilihan 3
Kursus Pilihan 4
Mesej Anda :

This HTML form was created by Freedback.

Tuesday, January 13, 2015

KEPUTUSAN SPM 2014 DIUMUMKAN PADA 3 MAC 2015

Ini berikutan tarikh rasmi keputusan SPM 2014 akan diumumkan pada 3 Mac 2015 iaitu dua minggu lebih awal daripada tahun sebelumnya

Pemilihan tarikh tersebut adalah bagi membolehkan pelajar mempunyai masa yang cukup untuk mendaftar dan menamatkan kursus pengajian pra universiti, asasi dan matrikulasi di institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dalam masa yang ditetapkan sebelum melanjutkan pengajian ke dalam atau luar Negara


Berikut adalah maklumat untuk mendapatkan keputusan (result) SPM 2014 pada tarikh rasmi keputusan itu diumumkan nanti

Info Dan Tarikh Semakan Keputusan SPM 2014
Lokasi
Calon boleh mendapatkan keputusan melalui sekolah manakala calon persendirian akan dimaklumkan melalui pos atau mereka boleh menghubungi Jabatan Pelajaran Negeri tempat mereka mendaftar dahulu

Tarikh Dan Masa
3 Mac 2015 / Mulai Jam 10 Pagi

Semakan Guna Sms
Calon-calon boleh menggunakan perkhidmatan semakan keputusan SPM menerusi Sistem Mesej Singkat mySMS dengan menaip format penghantaran mesej seperti berikut
 •       Taip SPM (jarak) No Kad Pengenalan (jarak) No Angka Giliran dan hantar ke 15888 CONTOH
 •       SPM 971403025778 KC007B067 hantar ke 15888

Semakan Secara Online
Untuk makluman, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tidak menyediakan aplikasi sistem semakan keputusan SPM secara atas talian (online)


Credit : MySumber

PRA-PENDAFTARAN ONLINENama Penuh (Seperti dalam I/C):
No. I/C Baru:
Umur / Age:
Tarikh Lahir / Date Of Birth:
No. Telefon / Contact No. :
Hubungi melalui: Call
SMS
WhatsApp
Bangsa / Race: Melayu
India
Cina
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli
Lain-lain
Agama / Religion: Islam
Kristian
Hindu
Buddha
Lain-lain
Jantina / Sex: Lelaki
Perempuan
Email :
Alamat Surat Menyurat / Address:
Universiti / Kolej Pilihan: SEGi University
MAHSA University
SEGi College Kuala Lumpur
SEGi College Subang Jaya
SEGi College Penang
SEGi College Sarawak
Kelulusan Tertinggi:
SPM Tahun Diambil :
Keputusan SPM Cth : 4A 5B 1C :
Bahasa Malaysia:
Bahasa Inggeris:
Sejarah:
Sains:
Matematik:
Biologi :
Kimia :
Fizik :
Matematik Tambahan :
Senaraikan Keputusan SPM / STPM anda (Tiada dalam senarai):
Kursus Pilihan 1
Kursus Pilihan 2
Kurses Pilihan 3
Kursus Pilihan 4
Mesej Anda :

This HTML form was created by Freedback.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...