Saturday, January 9, 2016

11 biasiswa pelajar Malaysia boleh mohon bagi pengajian tempatanKetahui 11 biasiswa yang boleh menjadi platform bagi anda untuk mencapai kerjaya impian anda! Selain dalam senarai ini masih terdapat banyak badan dan institusi yang menawarkan bviasiswa kepada pelajar cemerlang. 
1. Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat (PPBU)

Kelayakan Memohon
Terbuka kepada rakyat Malaysia yang miskin tanpa mengira bangsa, agama, keturunan dan berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran sepenuh masa di Institusi Pendidikan Tinggi Awam / Swasta (IPTA / IPTS) dan Institut Latihan Awam / Swasta (ILA / ILS) di dalam negeri yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
Syarat Umum
 • Warganegara Malaysia 
 • Umur tidak kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan semasa menerima tawaran 
 • Umur tidak melebihi 30 tahun semasa tamat pengajian 
 • Tidak muflis 
 • Telah disahkan mendapat tempat pengajian / latihan secara sepenuh masa di IPTA / IPTS / ILA / ILS 
 • Pelajar yang memohon hendaklah mempunyai akaun simpanan di Bank Rakyat 
 • Pemohon-pemohon yang ingin memohon PPBU dikehendaki mempunyai minima RM100 di dalam akaun simpanan dengan Bank Rakyat sebelum membuat permohonan secara 'online' 
 • Mengikuti pengajian dalam semua bidang yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Majlis Latihan Vokasional Malaysia (MLVK) / Badan Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan dan dipersetujui oleh Lembaga Pemegang Amanah YBR
Syarat-syarat Khusus
 • Peringkat PHD, pemohon perlu berkelulusan : - Sarjana dengan CGPA 3.0 ke atas 
 • Peringkat Sarjana, pemohon perlu berkelulusan : - Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA 3.0 ke atas 
 • Peringkat Ijazah Sarjana Muda, pemohon perlu berkelulusan : - Diploma dengan CGPA 3.0 ke atas ATAU - STPM dengan sekurang-kurangnya dengan CGPA 3.0 ke atas ATAU - STAM yang setara dengan STPM ATAU - Matrikulasi / Asasi Sains / Asasi Universiti berkenaan dengan sekurang-kurangnya CGPA 3.0 
 • Peringkat Diploma, pemohon perlu berkelulusan SPM dengan sekurang-kurangnya gred 5A dan 3B(tiada gred C dan ke atas) 
 • Pemohon yang mengikuti latihan Sijil Kemahiran : - Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh MLVK perlu sekurang-kurangnya telah / sedang menduduki tahap 2 ATAU - Sijil Kemahiran lain perlu sekurang-kurangnya lulus SPM
Institusi Pengajian
 • IPTA / IPTS di dalam negeri yang diiktiraf oleh JPA / MQA 
 • ILA / ILS yang diiktiraf oleh MLVK / Badan Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan
Bidang Pengajian

* Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian seperti berikut : 
 • Perakaunan 
 • Perbankan 
 • Pengurusan Perniagaan 
 • Sumber Manusia 
 • Ekonomi 
 • Komunikasi Media 
 • Undang-undang 
 • Sains Aktuari 
* PHD, Sarjana, Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian 
* Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh MLVK dan Sijil Kemahiran lain yang diiktiraf oleh Badan Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan


2. Biasiswa & Pinjaman Pelajaran Boleh Ubah Yayasan Tenaga Nasional (YTN) 

Yayasan Tenaga Nasional menawarkan bilangan Pinjaman Pelajaran Boleh Ubah yang terhad untuk rakyat Malaysia yang layak dengan latar belakang akademik yang baik. Pinjaman Pelajaran Boleh Ubah ditawarkan kepada pelajar yang layak dan berhasrat untuk melanjutkan pelajaran sama ada di universiti awam atau di Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Pinjaman pelajaran boleh ditukar kepada biasiswa sekiranya calon graduan melebihi kepujian daripada universiti pilihannya.
Kursus
Ijazah Sarjana Muda dalam:
 • Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Awam
 • Perakaunan
Musim Terbuka
Biasiswa ini ditutup pada akhir bulan Februari setiap tahun.
Kelayakan
 • Lulus peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.50 atau
 • Lulus Diploma / Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50
 • Mestilah tidak berumur lebih dari 23 tahun pada tahun permohonan
 • Tiada adik-beradik yang lain pada masa menerima biasiswa YTN ini
3. Program Biasiswa JPA PIDN dan PDDN (Dibekukan Buat Sementara Waktu)

Biasiswa JPA Pengajian Ijazah Dalam Negeri (PIDN) dan JPA Pengajian Diploma Dalam Negeri (PDDN) adalah ditaja Jabatan Perkhidmatan Awam kepada warganegara Malaysia yang sedang menuntut di peringkat Diploma dan pengajian ijazah pertama di IPTA terpilih, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Multimedia University (MMU) dan Universiti Teknologi Petronas (UTP).
Penerima biasiswa JPA ini akan dikenakan ikatan kontrak untuk berkhidmat dengan kerajaan bagi suatu tempoh tertentu bergantung kepada kursus dan disiplin yang diambil.
Kelayakan

Kriteria bagi PIDN:
 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh permohonan
 • Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / SPMV;
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 atau setara dalam peperiksaan semester ijazah pertama;
 • Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu (1) semester pengajian atau mempunyai tempoh baki tidak kurang daripada satu (1) tahun.
Kriteria bagi PDDN:
 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak melebihi 21 tahun pada tarikh permohonan
 • Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / SPMV;
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 atau setara dalam peperiksaan diploma;
 • Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu (1) semester pengajian atau mempunyai tempoh baki tidak kurang daripada satu (1) tahun.
4. Anugerah Biasiswa Genting Malaysia GENM
MyBrain1Anugerah Biasiswa Genting Malaysia (GENM) menyediakan generasi muda Malaysia yang layak dengan peluang untuk melanjutkan pelajaran di dalam atau di luar negara. Bantuan kewangan ditawarkan kepada mereka yang cemerlang dalam bidang akademik dan kepemimpinan yang aktif dengan aktiviti ko-kurikulum.
Kursus
 • Riadah dan Hospitaliti
 • Kewangan / Perakaunan
 • Perniagaan / Pemasaran
 • Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal)
 • Sumber Manusia
 • Sains Sosial
 • Linguistik
Musim Terbuka 
Biasiswa ini ditutup pada akhir bulan Mei.
Kelayakan
 • STPM: Minimum 3A, ATAU
 • Matrikulasi / Diploma: PNGK 3.5 ke atas, ATAU
 • A-Level: Minimum 3A, ATAU
 • Australia TER: Minimum 90.0, ATAU
 • Diiktiraf kursus asas / Pra-universiti: bersamaan dengan PNGK 3.5 ke atas, ATAU
 • International Baccalaureate: Minimum 36.0
5. Anugerah Biasiswa Bank Negara (Ijazah Sarjana Muda)

Anugerah Biasiswa Bank Negara (Ijazah Sarjana) dianugerahkan kepada individu yang sedang mengikuti pengajian ijazah pertama di universiti-universiti terkemuka dipilih dalam negara.
Kursus
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Kewangan
 • Sains Aktuari
 • Undang-undang
Musim Terbuka
Biasiswa ini ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
Kelayakan
 • Bagi calon-calon sedang mengikuti ijazah pertama – PNGK terkini sekurang-kurangnya 3.50
 • Lulus SPM dengan kredit dalam Bahasa Melayu dan mata pelajaran Bahasa Inggeris
 • Tidak melebihi 25 tahun
6. Program Biasiswa Prasiswazah Yayasan Khazanah Watan 

Biasiswa Khazanah Watan adalah satu anugerah berprestij yang menawarkan peluang kepada rakyat Malaysia berbakat dengan pencapaian tinggi untuk mengejar ijazah dan ijazah lanjutan di universiti-universiti tempatan terkemuka terpilih.
Musim Terbuka
Biasiswa ini ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
Kelayakan
 • Mendapat sekurang-kurangnya 3A dan 1B STPM atau GCE A-Level
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 / 4.00 untuk pra-universiti atau asasi atau program matrikulasi
 • Tidak melebihi 21 tahun pada tarikh pendaftaran untuk program biasiswa
7. Anugerah & Biasiswa Tajaan Yayasan Maybank 

Biasiswa ini bertujuan untuk mereka yang mempunyai kedudukan akademik yang cemerlang. Biasiswa ini diberikan dalam bentuk bantuan kewangan pendidikan penuh daripada pengajian pra-universiti / asasi sehingga ke peringkat ijazah di institusi tempatan dan luar negara.
Para penerima biasiswa ini adalah terikat dengan Maybank bagi tempoh 3 hingga 5 tahun (berbeza-beza mengikut skim).
Kursus
 • Undang-undang
 • Perakaunan
 • Kewangan
 • Pengurusan
 • Pemasaran
 • IT
 • Ekonomi
 • Perbankan
 • Aktuari
 • Matematik
 • Sumber Manusia
 • Psikologi
 • Perniagaan
 • Undang-undang
 • Statistik
 • Pelaburan
 • Pengurusan Risiko
 • Kejuruteraan
Musim Terbuka
Biasiswa ini ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
Kelayakan
 • Minimum 6A dalam SPM 2014 atau yang setaraf
 • Jumlah pendapatan isi rumah tahunan tidak melebihi RM120,000
 • Pengalaman kepimpinan dalam aktiviti ko-kurikulum
 • Pemohon tidak perlu menjadi penerima sebarang biasiswa atau anugerah lain dari organisasi lain
8. Program Biasiswa ra-Universiti Yayasan Sime Darby (YSD) 
Sime Darby2Yayasan Sime Darby menawarkan penajaan kepada pelajar Malaysia untuk melanjutkan pengajian asasi dalam negara. Calon-calon Malaysia yang telah mencapai pencapaian akademik yang cemerlang adalah digalakkan untuk memohon.
Kursus
 • Kejuruteraan dan kursus Teknologi yang berkaitan
 • Sains yang berkaitan dengan kursus
 • Kursus-kursus yang berkaitan dengan perniagaan
MusimTerbuka
Biasiswa ini dibuka pada 4 Mac 2016 dan ditutup pada 4 April 2016.
Kelayakan
 • Rakyat Malaysia
 • Berumur 18 tahun atau di bawah
 • Mendapat sekurang-kurangnya 7A (A + dan A sahaja)
 • Jumlah pendapatan kasar bulanan isi rumah sebanyak RM10,000
 • Penyertaan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum, acara sukan dan khidmat masyarakat
9. Biasiswa PETRONAS
PetronasPenajaan Universiti Teknologi Petronas (UTP) disediakan kepada pelajar Malaysia untuk mengikuti kursus ijazah dalam bidang kejuruteraan dan teknologi Mmaklumat di Universiti Teknologi Petronas (UTP). Tajaan akan diberikan berdasarkan keputusan SPM pemohon yang cemerlang
Calon yang berjaya dikehendaki melengkapkan program asasi 1 tahun.
Kursus
 • Kejuruteraan
 • Sains Gunaan
 • Perakaunan
 • Ekonomi
 • Teknologi Maklumat
Musim Terbuka
Biasiswa ini biasanya ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur di antara 17-19 tahun pada 2015
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum
10. Anugerah Biasiswa Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) sedang mencari pelajar dengan pencapaian yang tinggi,dan bijak dengan keputusan akademik yang cemerlang.
Kursus
 • Perakaunan
 • Pentadbiran Perniagaan
 • Ekonomi
 • Kewangan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Kewangan Islam
 • Perbankan dan Pelaburan
Musim Terbuka
Biasiswa ini biasanya ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
Kelayakan
Syarat biasiswa pra-universiti :
 • Bagi kursus-kursus pra-universiti di institusi tempatan yang diiktiraf (A-Level, asasi, matrikulasi, dan kursus diploma)
 • Akademik: Minimum 9A dalam SPM 2014
 • Lain-lain: Di bawah 19 tahun
Syarat biasiswa tinggi:
 • Bagi kursus-kursus ijazah pertama di universiti terkemuka dalam dan luar negara
 • Akademik: inimum 3A dan 1B + dalam STPM atau 3A dalam A-Level atau
 • PNGK 3.5 di peringkat Diploma / peringkat Matrikulasi
11. Anugerah Biasiswa Prasiswazah Tempatan Shell Malaysia
ShellLBiasiswa ini terbuka kepada para pelajar yang akan menjalani dan kini dalam kursus ijazah pertama sepenuh masa di mana-mana universiti awam dan universiti antarabangsa yang diluluskan JPA, berpangkalan di Malaysia. Individu yang kurang upaya juga digalakkan untuk memohon bagi program biasiswa ini.
Kursus
 • Kejuruteraan: Mekanikal, Awam, Kimia, Petroleum, Elektrik & Elektronik
 • Sains: Geologi, Geosains Geomatik, Geoinformatik, Biostratigraphy,
 • Perdagangan: Sumber Manusia, Kewangan & Perakaunan, Perniagaan & Pengurusan
Musim Terbuka
Biasiswa ini dibuka pada 11 Januari 2016 dan ditutup pada 10 Februari 2016.
Kelayakan
 • Ekonomi
 • Minimum PNGK 3.0 atau yang setarafnya di pengajian ijazah pertama
 • Minimum PNGK 3.0 atau yang setarafnya di pra-universiti tahap iaitu diploma / STPM / IB, atau 2A & 1B untuk A-Level / asasi
Aplikasi
Permohonan boleh dikemukakan berdasarkan keputusan semester terkini (untuk matrikulasi, diploma A-Level, asasi, pelajar ijazah pertama) atau keputusan peperiksaan percubaan (untuk pelajar STPM).

0 comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...