Tuesday, February 13, 2018

MAHSA UNIVERSITI

UNIVERSITI MAHSA
1.0 LATAR BELAKANG
MAHSA ditubuhkan pada tahun 2005 di Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights, Kuala Lumpur dengan keyakinan bahawa pendidikan tinggi dalam bidang penjagaan kesihatan adalah penting dalam pembangunan negara. MAHSA adalah ilham Profesor Datuk Dr. Hj. Mohamed Haniffa yang Pro-Canselor dan Pengerusi Eksekutif.
Dalam masa yang singkat, pelajar-pelajar MAHSA telah mengatasi premis asal mereka dan dengan itu kampus kedua telah ditubuhkan di Jalan Universiti, Kuala Lumpur. Kampus Jalan Universiti atau JUC kini ditetapkan sebagai kampus utama.
Dari permulaan yang sederhana dengan Tahap Pra Universiti Cambridge GCE A ‘dan diploma tiga tahun dalam program Kejururawatan pada tahun 2005, kini MAHSA adalah diiktiraf sebagai salah satu institusi utama yang memberi fokus kepada penyampaian pendidikan dalam bidang program yang menawarkan penjagaan kesihatan yang terdiri daripada program Sijil kepada Diploma, Ijazah, Sarjana dan program Doktor Falsafah.
Pada tahun 2009, MAHSA telah dinaik taraf daripada Kolej kepada status Kolej Universiti. Penaiktarafan taraf ini hanya dalam masa empat tahun adalah bukti dedikasi teladan daripada kakitangan akademik dan pentadbiran ditambah oleh program unggul penghantaran.
Dengan usaha yang wajar dan sokongan yang mencukupi daripada pelajar, kakitangan dan orang ramai, MAHSA dengan bangganya mengumumkan pencapaian terbarunya yang menerima status Universiti.
Universiti MAHSA adalah sebuah institusi yang terus berubah; membangunkan program-program baru, mewujudkan pendidikan berterusan dan menyediakan aktiviti penyelidikan untuk menawarkan prospek dan pelajar semasa, pengalaman pembelajaran yang kaya dan pendidikan yang menyeluruh yang berharga dan bermanfaat.
2.0 VISI DAN MISI
Visi Universiti MAHSA adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam industri pengajian tinggi di rantau ini.
Misi Universiti MAHSA pula ialah penyampaian pendidikan yang berkualiti tinggi dengan penekanan kepada latihan praktikal dan klinikal. Selain itu, melahirkan profesional yang cekap dan berkemahiran tinggi melalui tenaga pengajar yang berkelayakan, berdedikasi dan berpengalaman.
Misi yang lain adalah menyediakan kemudahan yang berkualiti tinggi untuk memastikanpencapaian tahap yang dikehendaki dalam pendidikan. Memudahkan dan meningkatkan rangkaian tempatan dan antarabangsa untuk pelajar dan kakitangan juga adalah misi universiti MAHSA . Misi yang terakhir ialah untuk meningkatkan dan menyediakan peluang penyelidikan dan inovasi di semua peringkat.
Profesor Datuk Dr. Hj. Mohamed Haniffa adalah pengamal klinikal Perubatan yang terlibat visi mewujudkan sebuah pusat kecemerlangan dalam Perubatan, Pergigian, Farmasi, Kejururawatan dan pendidikan Sains Kesihatan Bersekutu di rantau ini sekali gus melahirkan tenaga profesional penjagaan kesihatan yang berkelayakan dan penyayang untuk memenuhi keperluan negara tercinta. Ini adalah selaras dengan wawasan Perdana Menteri bahawa Malaysia perlu menjadi pusat kecemerlangan akademik.
3.0 PROGRAM PENGAJIAN
Program yang ditawarkan di Universiti MAHSA ialah daripada pendidikan asasi, diploma, sarjana muda dan juga peringkat sarjana dalam bidang penjagaan kesihatan iaitu Kejururawatan dan Pembidanan. Selain itu, Universiti MAHSA baru-baru ini telah meluaskan pilihan program yang ditawarkan dan kini menawarkan Perniagaan, Perakaunan, serta kursus Kejuruteraan.
4.0 LOKASI KAMPUS
Universiti MAHSA memiliki 3 kampus dengan Kampus JUC adalah kampus utama. Kampus Jalan Universiti (JUC) adalah beralamat di Jalan Elmu, Off Jalan University, 59100, Kuala Lumpur, Malaysia.
Seterusnya Universiti Mahsa juga mempunyai kampus di Bandar Damansara. Kampus Pusat Bandar Damansara (PBD) beralamat di Level 5, Block A, Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia.
Akhir sekali ialah kampus cawangan Sabah. Alamat kampus ini ialah di Lot No.C-100b, Concourse Floor, 1Borneo Hypermall,88400 Kota Kinabalu, Sabah. Untuk apa-apa pertanyaan boleh menghubungi terus ke kampus bekenaan atau boleh menghubungi no bebas tol iaitu 1800 88 0300 atau email kepada marketing@mahsa.edu.my.
5.0 KESIMPULAN
Pewujudan Universiti MAHSA pada mulanya adalah khusus untuk pembangunan pendidikan dalam bidang kesihatan. Mutakhir ini, dengan kejayaannya dalam penjenamaan MAHSA di mata dunia, MAHSA menawarkan juga kursus selain daripada penjaggaan kesihatan iaitu Perniagaan, Perakaunan, serta kursus Kejuruteraan.
Dengan penumpuan Univeristi MAHSA daripada semua sumber yang dimilikinya, semua kursus yang ditawarkan akan dapat melahirkan graduan yang kompeten. Hal ini kerana Universiti MAHSA bukan sahaja menawakan pembelajaran secara teori sahaja malahan pembelajaran secara praktikal kerana dewasa ini kita sedar bahawa pengalaman praktikal adalah penting dalam menjamin perjalanan kerjaya seseorang.

0 comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...